Sfeerbeeld myHBM

4 stappen naar persoonlijke volwassenheid

Het groeien naar persoonlijke volwassenheid verloopt langs de cirkel van persoonlijke ontwikkeling.

Deze 4 stappen noemen we de ‘cirkel van persoonlijke ontwikkeling’ of ’the Circle of Change’.

Sfeerbeeld myHBM
Sfeerbeeld myHBM

 

De start ligt bij zelfreflectie.

Dit brengt bewustwording over onze verborgen drijfveren, beweegredenen en mogelijkheden.

Hierdoor vergroot onze beslissingsruimte: we worden minder gestuurd door onbewuste patronen.

Nu we bewuster beslissen, kunnen we ook volle verantwoordelijkheid nemen voor onze keuzes en de gevolgen ervan.

 

De Circle of Change is een steeds herhalend proces van zelfreflectie, bewustwording, beslisruimte en verantwoordelijkheid.

Sfeerbeeld myHBM

Steeds hoger niveau

Deze cirkel van ontwikkeling is ondersteunend bij het ontwikkelen van persoonlijke maturiteit maar is ook van toepassing voor het ontwikkelen van teams en organisaties.

Het steeds opnieuw doorlopen van deze vier stappen brengt het team en de organisatie naar een hoger niveau van maturiteit.

Sfeerbeeld myHBM
Sfeerbeeld myHBM
Sfeerbeeld myHBM
Sfeerbeeld myHBM